Over ons

Het Programma Verrijkende Landbouw is het startpunt voor een brede maatschappelijke samenwerking om een nieuw landbouwsysteem te introduceren. Een systeem dat ten opzichte van het huidige systeem een positief effect heeft op bodemgebruik en in verlengde daarvan op de bodemkwaliteit, ten behoeve van gezonde gewassen en gezonde mensen. 

De looptijd van het programma is 2019-2020. In de eerste fase is een analyse gemaakt vanuit Land, Waarde en Mens van het huidige landbouwsysteem (kortweg systeem ‘ A’ ). Beschikbare onderzoeken en andere informatie is geanalyseerd en er zijn gesprekken gevoerd met relevante actoren. Bestaande initiatieven zijn geanalyseerd die elementen van een nieuw landbouwsysteem onderzoeken en/of implementeren. Ook is gekeken naar de huidige kennisinfrastructuur als het gaat om landbouw. Dit levert eerste bouwstenen op voor ‘systeem B’. 

In de tweede fase (tot zomer 2020) staat het ontwerp van Systeem-B centraal. We testen (bouwstenen van) Systeem-B in een aantal landbouw/gebiedspraktijken, voortbouwend op de analyse van deze praktijken in fase 1. Doel is het zichtbaar maken en toetsen van het ontwerp van systeem-B in de gebiedspraktijk en het leren van elkaar.